декември 01, 2023

Важна промяна за помощите за безработни

https://kliuki.net/kliuki/vazhna-promyana-za-pomoshtite-za-bezrabotni/160271 Kliuki.net
Важна промяна за помощите за безработни

Правителството прие важни промени, свързани с помощите за безработни лица

[caption id="attachment_166167" align="aligncenter" width="300"]Правителството взе важно решение за помощите за безработни Правителството взе важно решение за помощите за безработни[/caption] Днес кабинетът взе важно решение, свързано с насърчаване на заетостта и помощите за безработни. След одобряването на промените в Закона за здравето от 14 май, правителството реши лицата, които сключат договор за сезонна заетост в селското стопанство, да запазят правото за получаване на месечни социални помощи. Тези лица ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за тяхното отпускане. Кабинетът одобри и промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Нововъведението ще важи до 31 октомври. Съгласно новите разпоредби, трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, няма да бъдат считани за доход при определяне на размера на получаваната социална помощ. Превишението на доходната граница на заетото лице в резултат на получените възнаграждения от селскостопанска заетост, няма да бъде основание за отказ на целевата помощ за отопление. Тази мярка има за цел създаване на условия за насърчаване на трудовата активност на безработните и включването им на пазара на труда, както и за повишаване на техните доходи и същевременно с това да се подпомогнат земеделските производители. Синдикатите предупреждават, че безработните ще бъдат принудени да работят за по-малко от 10 лева на ден и при това да извършват тежък физически труд, пише banker.bg.