юни 15, 2024

Лоша финансова вест за всички българи

https://kliuki.net/kliuki/losha-finansova-vest-za-vsichki-balgari-4/163746 Kliuki.net
Лоша финансова вест за всички българи

Тази новина никак не се хареса От днес ще плащаме повече за ток, парно и топла вода. От Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърдиха новината за повишаване цената на тока, парното и природния газ. След подробен анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение енергийният регулатор утвърди нова цена в размер на 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Регулаторът утвърди цените на битови клиенти на следните дружества: „Топлофикация София“ ЕАД - 98,48 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh, за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 98,29 лв./MWh, за „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 96,01 лв./MWh, за „Топлофикация ВТ“ АД - 107,47 лв./MWh, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 100,96 лв./MWh. Топлинната енергия се увеличава средно с 16,23 %. Лоша финансова вест за всички българиОкончателните цени на тока за новия регулаторен период 1.07.2021 - 30.06.2022 г също бяха определени. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%. Крайната цена на тока за битови нужди на„ЧЕЗ Електро България“АД нараства с 5,57 %, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,74 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ - с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената „задължение към обществото”, пише БЛИЦ.