юни 06, 2023

Помощ от 450 лева на дете - ето кога и при какви условия ще се отпуска

https://kliuki.net/kliuki/pomosht-ot-450-leva-na-dete-eto-koga-i-pri-kakvi-usloviya-shte-se-otpuska/165032 Kliuki.net
Помощ от 450 лева на дете - ето кога и при какви условия ще се отпуска
Родителите ще получат помощ в размер на 450 лева В края на миналата година бе приета тази мярка, но родителите ще могат да се възползват от нея едва в края на тази година. Става въпрос за нова финансова помощ. Родителите на деца под 18 години щ могат да получат финансова помощ в размер на 450 лева. Тя ще се предоставя чрез приспадане на дължимите данъци за годината. Но това ще се отнася само за единия родител. Облекчението може да бъде получено още преди края на годината, тъй като в повечето компании заплатите се изплащат в края на месеца. Засега данъчно облекчение бе в размер на 20 лв. на дете. Но още миналата година редовно правителство вдигна значително размера на облекчението. Това облекчение ще се ползва за пръв път и чрез него ще бъде намален данъкът върху доходите за 2021 г. Новото облекчение предвижда намаляване на годишния облагаем доход на родителите на едно дете с 4500 лв., на тези с две деца с 9000 лв., а тези с три деца с 13 500 лв. Данъкът върху доходите е в размер на 10% от тях. Това означава, че бонусът ще се равнява съответно на 450 лв. за родителите с едно непълнолетно дете, на 900 лв. за тези с две деца и на 1350 лв. за тези с три и повече деца. Задължително условие е децата да са граждани на държава-членка на Европейския съюз. Те не трябва да са настанени в социална институция и да са на пълна държавна издръжка. Родителят също трябва да е гражданин на Европейския съюз и да не е лишен от родителски права. При наличието на неплатени задължения към хазната, бонусът ще погаси първо тях, пише БЛИЦ.