септември 28, 2023

Спецпрокуратурата с нов сайт, като домакин на Секретариата на Постояната комисия за борба с организираната престъпност към ОССЕ

https://kliuki.net/kliuki/specprokuraturata-s-nov-sayt-kato-domakin-na-sekretariata-na-postoyanata-komisiya-za-borba-s-organiziranata-prestapnost-kam-osse-3/165895 Kliuki.net
Спецпрокуратурата с нов сайт, като домакин на Секретариата на Постояната комисия за борба с организираната престъпност към ОССЕ
Сайтът на българското председателство на Секретариата на Постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност, с подкрепата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), е вече онлайн  https://spc.spcocp.com/ Специализираната прокуратура е новият домакин на Секретариата за 4-годишен мандат. - Ефективно прилагане на Конвенцията на ООН за трансграничната организирана претъпност и корупцията - Подпомагане на прокурорите, занимаващи се с дела за организирана престъпност, за подобряване на взаимното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност - Обмен на опит и информация в областта на тероризма и организираната престъпност, особено трафик на оръжие и финансови разследвания. Членове на Секретариата: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния , Сърбия и Словения. Проектът е с финансовата подкрепа на САЩ, Италия, Германия и Обединеното кралство.