септември 24, 2023

Вижте какви са критериите за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца

https://kliuki.net/kliuki/vizhte-kakvi-sa-kriteriite-za-otpuskane-na-ednokratna-pomosht-za-semeystva-s-deca/159927 Kliuki.net
Вижте какви са критериите за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца

Еднократна помощ в размер на 375 лева ще бъде отпускана на семейства с деца, които отговарят на определени критерии

[caption id="" align="aligncenter" width="300"] На еднократна помощ ще имат право само определени семейства[/caption] От утре започва подаването на документи за еднократна помощ в размер на 375 лева. Целевата финансова подкрепа е предназначена за семейства с деца. Тя се отпуска с цел намаляване на негативните последици от извънредното положение. Право на нея имат родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години и семейства, в които единият или двамата родители са безработни, но нямат право да получават обезщетение за безработица. Сред кандидатите с предимство ще бъдат самотни родители, семейства с деца, в които към момента на заявяване на помощта, двамата или единият от родителите са лишени от правото да ползват платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от вкъщи. От помощта ще могат да се възползват семействата, които не са получавали помощ на същото основание през тази година. Задължително е те да не получават доходи от втори трудов договор, както и доходи от наем, рента, аренда и др. Изисква се родителите да не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места -  60/40. Изискване има и по отношение на дохода на член от семейството - той трябва да е над 610 лв. Осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване за последните 6 месеца е друго условие. То не се отнася за безработните родители, които нямат право на обезщетение за безработица. В случай, че единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (изключение прави социална пенсия за инвалидност), семейството е с предимство. Друго условие е децата в семейството да са посещавали детска ясла, градина или училище преди 13 март 2020 г. Доброволни приемни семейства, семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, също имат право на еднократната помощ. Необходимо е единствено те да отговарят на критериите за получаването й, пише news.bg.