септември 28, 2023

Иван Гешев: Надявам се тази форма на спешност да не говори за липса на усещане за държавност!

https://kliuki.net/skandali/ivan-geshev-nadyavam-se-tazi-forma-na-speshnost-da-ne-govori-za-lipsa-na-useshtane-za-darzhavnost-3/166532 Kliuki.net
Иван Гешев: Надявам се тази форма на спешност да не говори за липса на усещане за държавност!

От изключително значение за прокуратурата е взаимодействието между отделните власти

Пред журналисти в Народното събрание главният прокурор Иван Гешев посочи, че като такъв не е длъжен да се явява в парламентарни комисии.

С оглед последното решение на Конституционния съд, той може да представя в Правната комисия само обобщена аналитична информация, а не информация по конкретни досъдебни производства.

От изключително значение за прокуратурата е взаимодействието между отделните власти. Това взаимодействие обаче предполага взаимно уважение и спазване на принципите на държавността.

Едва ли е коректно в 16 ч. да се получава покана и да се иска в нарушение на закона и на Конституцията определена информация до 17 ч.

Той изрази надежда тази форма на спешност да не говори за липса на усещане за държавност.