юли 16, 2024

Скандал! Нови избори във Варна! Изгониха кмета на ПП-ДБ в р-н “Одесос” Цветнен Цветков – въртял фирма незаконно

ОИК-Варна прекрати предсрочно правомощията на районния градоначалник

https://kliuki.net/skandali/skandal-novi-izbori-vav-varna-izgoniha-kmeta-na-pp-db-v-r-n-odesos-cvetnen-cvetkov-vartyal-firma-nezakonno-2/217506 Kliuki.net
Скандал! Нови избори във Варна! Изгониха кмета на ПП-ДБ в р-н “Одесос” Цветнен Цветков – въртял фирма незаконно

Нови местни избори се задават във Варна. На 2 февруари Общинската избирателна комисия прекрати правомощията на кмета на р-н “Одесос” Цветнен Цветков, защото управлявал фирмата си в разрез със закона и отказал да я напусне след влизането си във властта.

 

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна излезе снощи с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на район „Одесос“ Цветнен Цветков. За случилото се ще бъде уведомена ЦИК, на която ще бъдат представени и документите, на чието основание са прекратени пълномощията на Цветков.

 

От комисията посочват, че към сигнала за несъвместимостта на Цветков с позицията районен кмет е приложена разпечатка от Търговския регистър, че той има фирма - ЕТ „ТУКИ - Цветков - Цветнен Цветков“, което изисква ОИК да извърши проверка по случая.

 

В настоящия случай правната рамка за несъвместимост на действащ районен кмет е заложена в чл. 41 и чл. 42 на ЗМСМА, посочват от комисията.

 

Те гласят, че кметовете на райони не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

 

Положилите клетва като кметовете на райони разполагат с едномесечен срок да предприемат необходимите стъпки за прекратяване на дейността и/или за освобождаването си от заеманата длъжност, ако при избирането си заемат такава или имат фирма.

 

Срокът тече от полагането на клетвата. Те трябва да уведомят писмено за предприетите действия председателя на Общинския съвет и ОИК. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър показва, че Цветков е собственик на фирма, а в едномесечния срок от полагането на клетва не е предприел действия за заличаването й.

 

На база тази информация ОИК Варна приема за установено следното:

ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ е търговец и извършва търговска дейност по смисъла на ТЗ от 2010 г., като продължава горното и към момента на приемане на настоящото решение.

 

В едномесечен срок, считано от деня на полагане на клетва Цветнен Димитров Цветков не е предприел действия пред ТД на НОИ във връзка с изискване на процедурата пред Търговски регистър за бъдещо заличаване на ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ с ЕИК 040039484. Такива действия не са предприети и до 29.01.2024 г. В получено на 01.02.2024 г. възражение от същия отново липсва заявление за предприети такива действия.

 

Поради тази причина Общинската избирателна комисия във Варна прекратява предсрочно пълномощията на Цветнен Димитров Цветков като районен кмет на район Одесос, община Варна.

 Анулира издаденото му удостоверение за избран за районен кмет на район Одесос, община Варна в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 29 октомври 2023 г. в община Варна.

 

Решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на Цветнен Цветков като кмет на район „Одесос“ подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Варненския административен съд.

 

В „Одесос“ живеят над 80 хиляди варненци. След решението на ОИК и изтичането на сроковете за обжалване, предстои президентът да насрочи частични местни избори за района.

 

Решение на ОИК-Варна се очаква и за правомощията на още един районен кмет – Николай Желязков на „Приморски“. Сигналът срещу него е също с дата 29 януари и е затова, че е вписан като ликвидатор на търговско дружество „Контекст Плюс“ ЕООД.

 

И Цветков, и Желязков бяха избрани за районни кметове от листата на ПП-ДБ.

Източник: crimesbg.com