юни 10, 2023

Европейски колеж в Пловдив разполага с най-добрата материална и спортна база

https://kliuki.net/sport-kliuki/evropeyski-kolezh-v-plovdiv-razpolaga-s-nay-dobrata-materialna-i-sportna-baza/135874 Kliuki.net
Европейски колеж в Пловдив разполага с най-добрата материална и спортна база
Европейски колеж в Пловдив разполага с просторни аудитории и семинарни зали, които са оборудвани с над 200 нови компютри с плазмени екрани. Предвид специалностите в двете основни направления –Икономика и Управление и администрация, колежът предлага мултимедийно обучение по чужди езици, информатика, видео обработка и уеб-дизайн. Колежът разполага с фитнес център, телевизионно студио, в което студентите могат да развиват уменията си и подготвят предавания на живо. Освен това, Европейски колеж в Пловдив притежава богата библиотека с на 1 800 тома специализирана литература по икономика и управление. Виртуалната библиотека на колежа включва над 10 000 книги, статии и реферати. Интересът към Европейски колеж в Пловдив спортна базанай-модерното учебно заведение в Пловдив е голям. Ежегодно за всяка учебна бройка се борят 11 желаещи да продължат образованието си в Колежа. Приемът става след провеждане на изпит на общата култура и тест за езикова подготовка по английски език. Студентите могат да се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. След завършване на Колежа, студентите могат да продължат образованието оси и да получат степен “магистър” във Варненския свободен университет, Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” или в друго висше учебно заведение в България или чужбина.