май 20, 2024

Статии свързани с гурбетчии

Депортация грози гурбетчиите във Великобритания

Страната изправя повече от 2 млн. граждани на ЕС пред поредното предизвикателство Гурбетчиите във Ве...