февруари 22, 2024

Нови правила за отпускане на безлихвени кредити

https://kliuki.net/kliuki/novi-pravila-za-otpuskane-na-bezlihveni-krediti/160423 Kliuki.net
Нови правила за отпускане на безлихвени кредити

Условията за отпускане на безлихвени кредити вече са променени

[caption id="attachment_166881" align="aligncenter" width="300"]Безлихвените кредити ще се отпускат по нови условия Безлихвените кредити ще се отпускат по нови условия[/caption] Безлихвените кредити вече ще се отпускат по нови условия, след като стана ясно, че действащите в момента затрудняват достъпа до програмата. С решение на правителството днес бяха приети промени относно условията за отпускане на безлихвени кредити по програмата в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. В хода на нейното изпълнение бе установено, че заложените в нея изисквания в известна степен затрудняват достъпа на част от нуждаещите лица до безлихвени кредити. Приетите промени засягат и процеса на подписване на споразумения между Българската банка за развитие и търговските банки за изпълнение на програмата. Благодарение на тях ще се осигури по-голяма възможност и достъп на по-широк кръг от лица финансирането, осигурено от държавата по време на пандемията. Право на безлихвен кредит ще имат лица, които отговарят на изискването да са работили на трудов договор в последните 6 месеца Самоосигуряващите се лица също ще могат да се възползват от програмата. За да кандидатстват, те е необходимо да докажат, че в първото тримесечие на настоящата година или за всяко следващо календарно тримесечие доходите им са спаднали с поне 20 % спрямо съответното тримесечие през 2019 г. Право на безлихвен кредит имат както хора с платени осигурителни вноски, така и такива с декларирани, но неплатени вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването, пише Pariteni.bg.